28.09.2021 Artykuły

Miasteczko Siewierz Jeziorna rozwija się ?

Miasteczko położone nad Zalewem Przeczycko – Siewierskim zaplanowane jest na 15 000 osób, które zamieszkają na powierzchni około 130 ha, z czego 17 ha to tereny zielone, a 25 ha to tereny przeznaczone pod biznes, handel i usługi.

Zgodnie z koncepcją Miasteczka, wypracowaną podczas warsztatów Charette w 2008 roku, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz oraz powstałym na jego bazie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, rozpoczynamy zagospodarowanie obszaru między ul. Jeziorną a parkiem, o historycznej nazwie Chmielowskie.

Od początku planowaliśmy w tym miejscu zabudowę o niskiej intensywności, czyli domy i mniejsze kamienice. W pierwszej kolejności, w ciągu najbliższych 6 lat, powstanie tu około 200 domów szeregowych, które wybuduje deweloper Millenium Inwestycje, inwestor śląskiego „miasta w mieście”, Osiedla Bażantowo ??

W I etapie inwestycji wybudowanych zostanie 40 domów. Oferta pojawi się już na początku 2022 roku, a pierwsze domy zostaną oddane do użytku w 2023 roku. Śledźcie nasze social media ?#staytuned