02.12.2021 Artykuły

Zmiana firmy spółki Chmielowskie

Informujemy, że zmianie uległa nazwa oraz adres spółki Chmielowskie, która realizuje projekt Miasteczko Siewierz Jeziorna. Aktualna nazwa spółki to Miasteczko Siewierz Jeziorna sp. z o.o. z siedzibą w Siewierzu przy ul. Jeziornej 149/U1. Wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian.