23.09.2020 Społeczność

Posprzątaliśmy razem brzegi Zalewu Przeczycko-Siewierskiego

Za nami kolejna kampania odbywająca się na całym świecie, zawsze
w trzeci weekend września. Frekwencja dopisała także nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim, gdzie po raz drugi została zorganizowana akcja sprzątania brzegów zalewu, w tym roku pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”, czyli sprzątanie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W sobotę o godz. 11:00 przy wjeździe na pole kempingowo/namiotowe przy ul. Jeziornej spotkali się mieszkańcy Miasteczka Siewierz Jeziorna, Tuliszowa oraz okolic, aby wspólnie okazać brak obojętności na zmiany ekologiczne na świecie. Uczestnicy otrzymali niezbędne materiały do przeprowadzenia akcji tj. worki, rękawice itd.

Powinniśmy na co dzień pamiętać na czym polega segregacja odpadów oraz możliwość wykorzystania surowców wtórnych. Zwracajmy uwagę, żeby nasze odpady nie kończyły jako „śmieci” – na składowisku w lesie czy rzece. Poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafić do wykorzystania jako surowce.

Uświadamiajmy najmłodszym, że system gospodarki odpadami komunalnymi nie ma prawa działać poprawnie, jeśli my wszyscy nie będziemy wiedzieli w jaki sposób postępować z odpadami.

„Sprzątanie świata” to lekcja, którą propagujemy także w Siewierzu. Chcemy w ten sposób budować świadomość ekologiczną mieszkańców.

Serdecznie dziękujemy Gminie Siewierz, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu oraz Sołectwie Tuliszowa za wsparcie w organizacji kolejnej edycji tego wydarzenia.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom, którzy przyczynili się do uprzątnięcia brzegów zalewu i już dziś zapraszamy za rok!